Závěr

Podle informací získaných o řediteli Šilhánovi lze očekávat, že se brzy něco stane a ředitel se "odpraví" sám. Na rozdíl od mlčící většiny rodičů, kteří evidentně nic řešit nechtějí, a to z různých důvodů (bezradnost, nerozhodnost, strach, podnikatelské vazby na zakázky od města, užívání městského bytu, nedostatek zájmu o vlastní děti, neznalost postupů v boji proti zvůli státního úředníka atd.), si ale nemyslíme, že bychom měli pasivně vyčkávat, až se bude opakovat to, k čemu došlo v Kosmonosech a teprve pak usilovat o odvolání ředitele. To by byla příliš vysoká cena za nečinnost zřizovatele.

Upozorňujeme proto jak vedení města, tak ředitele Šilhána, ale především všechny občany, kteří mají své děti v bakovské škole, že čas pro vyčkávání a nerozhodnost už skončil. Skutečně už toho všeho bylo dost a každá trpělivost má svoji hranici.

Je v zájmu pana ředitele Šilhána, aby si důkladně přečetl § 329 zákona 40/2009 Sb. - Trestní zákoník, kde je upraveno zneužití pravomoci úřední osoby včetně uvedení trestních sazeb, a hluboce se pak nad sebou zamyslel. Ne vždy totiž bude obklopen lidmi, kteří mu budou vše tolerovat. A kromě toho by měl mít na paměti, že existuje pořekadlo o vodě, uchu a džbánu.

Navzdory nedávnému tvrzení jednoho člena městské rady o "fenomenálních pedagogických schopnostech ředitele školy" prokázal Šilhán svoji naprostou nekompetentnost jak z hlediska pedagogického, tak pokud jde o totální neschopnost manažerskou. A o jeho lidských vlastnostech bude nejlepší pomlčet. Je proto nejvyšší čas, aby byl nahrazen někým, kdo začne být pro bakovskou školu přínosem a kdo si svoji mzdu plně zaslouží.

Na tomto místě bychom chtěli vyjádřit naši podporu jednotlivcům z řad občanů, zastupitelstva, i těm několika málo členům rady města. Tito lidé - navzdory tomu, že jsou nuceni čelit Šilhánově sprostotě a nenávistným reakcím od Šilhánových podporovatelů - našli odvahu a postavili se ředitelově zvůli. Protože bojují i za děti z bakovské školy, je na místě vyjádřit jim nesmírné uznání od nás všech. A právě jménem našich dětí jim vyslovujeme upřímné poděkování.