Jednání zastupitelstva 24.6.2020

Páně Šilhánova ubohost se projevila v celé nahotě krátce po začátku jednání zastupitelstva města dne 24.6.2020. Poté, co jeden z rodičů všechny přítomné seznámil s několika příklady ředitelových projevů nepřijatelného chování vůči dětem, zmohl se Šilhán jen na to, že dotyčného obvinil ze lži.

Tím se naprosto znemožnil - už jen proto, že ke každému z uváděných případů existují desítky svědků. Takže je mimo pochybnost, kdo tady je a kdo není lhářem. A kromě toho - uznat chybu a omluvit se, to dovede jen silný jedinec. Což není případ pana ředitele.

V průběhu diskuze vystoupili další účastníci a úvodní kritiku vznesenou na adresu ředitele nejen potvrdili, ale dokonce i ještě rozšířili o další případy.

(následující 4 odstavce byly přidány 26.7.2020)

Vpravdě úžasná je doslovná reakce starosty města na vystoupení toho rodiče, který uvedl příklady skandálního chování ředitele vůči dětem a kritizoval i trvalou, skutečně pozoruhodnou a velmi důslednou nečinnost vedení města při řešení situace (viz zvukový záznam z jednání zastupitelstva 24.6.2020, čas od 14:50):

Starosta Šimáně: "Musím říct, že to není o tom, že by o tom nikdo nevěděl, nebo že bychom o tom nevěděli, nebo to neřešili. Zaznělo tady myslím i to, že proběhl aktiv rodičů, že proběhla školská rada. Tyto informace, co jsi tady (jméno odstraněno) zmiňoval, tak jsi i posílal a de facto i maily byly přeposílány na radní a i s panem ředitelem jsme mluvili a víceméně jsme si některý ty přístupy jako vysvětlovali, mluvili vo tom, jo. Takže to není vo tom, že bychom to neřešili a že by to bylo někde založený v šuplíku - to tak úplně není. Samozřejmě tam některý ty aktivity, který probíhaly, typu, že jsem byl i já přizván - řeknu - to přiznám, to je pravda, já jsem říkal, že pakliže jako budete trvat na mojí přítomnosti, tak přijdu, ale pak samozřejmě proběhla školská rada a tak jsme si řekli oukej, že paní Adamová přetlumočí to stanovisko školský rady a vlastně i ten hierarchickej postup, co tam jako je: aktiv rodičů - školská rada - zřizovatel, tak vlastně takto jsme to v tu chvíli vlastně brali za vyřízenou záležitost."

Tento fascinující monolog pana starosty by měl být tesán do kamene, jelikož je pouze dalším důkazem toho, jak vedení města "řeší" problémy, jež jako na běžícím pásu vytváří ředitel školy. Nikdo z rady města ani ze školské rady se dotyčným rodičům vůbec neozval, nikoho ani nenapadlo rodiče vyslechnout. Vyslechnut byl pouze ředitel a poté, co sdělil přítomným svoji verzi, byla mu vyslovena plná podpora. Také jak jinak, že? Vždyť o děti tady vůbec nejde, ty bakovskou vrchnost vůbec nezajímají, jak se ukázalo již mnohokrát!

Fakta: Od 15. listopadu 2019 do 24. června 2020 ve věci řešení stížnosti rodičů na Šilhána nehnula prstem ani rada města, ani školská rada. Starosta byl zván na aktiv rodičů, nikdy tam nepřišel, přestože již přislíbil konkrétní termíny. Ale to všechno je nepodstatné. Naopak nejdůležitější je to, že pan starosta považuje problém za vyřešený tím, že se "vo tom mluvilo". A když to řekne pan starosta, o němž je známo, že slibem nezarmoutí, nikdy se nikoho nezastane a nikdy nikomu nepomůže, tak to dozajista vyřešené je, že, pane starosto?

Pozoruhodné bylo i vystoupení člena rady města, který doslova uvedl, že mu vyrazilo dech, jak nezodpovědně se Šilhán v pozici manažera školy chová k majetku města, a jak Šilhán reagoval na dotaz tohoto radního, proč na škole nebyl náležitě zabezpečen majetek města (pozn.: proti poškození během přístavby školy). Pan ředitel odvětil, že o tom samozřejmě ví, a před členy rady města doslova řekl: "Když jste mi nedovolili vzít za školníka pana (jméno odstraněno), tak jsem se na to vys*al". Uvedený příklad názorně ukazuje, že způsob, jakým se Šilhán chová nejen k majetku města, ale i ke svým nadřízeným, je vskutku velice netradiční.

Na jednání zastupitelstva ředitel Šilhán reaguje slovy (čas záznamu od 54:20), že informace o něm jsou poskládané, vytrhané ze souvislosti, že není žádný hulvát, sprosťák ani dobytek a že za tím, co kde kdy udělal, si stojí (!!!).

Velmi zajímavá situace nastala porovnáním dvou výroků členů rady města. Zatímco pan Kavan se snažil přítomné přesvědčit, že je ředitel prakticky neodvolatelný, pokud se nedopustí rozkradení majetku nebo někoho nezavraždí, vyjádřením radního Šulce bylo poprvé v historii města veřejnosti sděleno, proč byla odvolána z funkce ředitelka Kremlová: šlo o údajné "manažerské selhání" ( proč ale nebylo nikdy zřizovatelem specifikováno ???) a o to, že nevyužila dotaci (!!!).

Pozn.: Tímto výrokem oficiální představitel města fakticky sdělil také to, že paní ředitelka Kremlová nebyla odvolána kvůli tom, že by se snad obohatila, nebo něco odcizila, případně někoho zavraždila. A kromě toho je velmi dobře známo, že paní Ing. Bc. Kremlová na rozdíl od pana Šilhána nerozvracela chod školy, nešikanovala děti a byla velmi oblíbená. Znamená to tedy, že rada měří při rozhodování o odvolání ředitelů dvojím metrem? Jinými slovy: má si to bakovský občan vyložit tak, že oblíbenou ředitelku rada odvolat mohla, zatímco neoblíbeného ředitele provázeného dlouhou řadou prohřešků, selhání a skandálů odvolat nelze ???

(následující odstavec přidaný 26.7.2020) :

To ale ještě není vše: tak, jak je v historii Bakova vcelku běžné, rovněž i v případě výše uvedeného zdůvodnění odvolání ředitelky platí, že oficiální tvrzení představitelů města jsou jedna věc a realita je věcí druhou. Přičemž právě realita je velmi odlišná od toho, co se bakovským občanům současná vládnoucí garnitura pokoušela a nadále pokouší namluvit. Podle dokumentu, který náš tým nedávno obdržel (e.č. 20-028) skutečným, i když neoficiálním důvodem odvolání ředitelky Kremlové byla obava některých členů vedení města z jejího vstupu do komunální politiky. Díky její prudce vzrůstající popularitě a oblibě by se totiž velmi pravděpodobně dříve nebo později starostkou stala ona. Což pro některé osoby z vedení města samozřejmě bylo absolutně nepřijatelné - a tak byla paní Ing. Bc. Kremlová odvolána z důvodů, které dodnes bakovským občanům nebyly městskou radou přesvědčivě vysvětleny a nejspíš se tak nestane už nikdy.