Starosta a ti druzí

Lhát se nemá, pane starosto!

Po té, co starosta sehrál svou tragikomickou hlavní roli při důsledném neřešení "kauzy Šilhán" a vyvinul maximální úsilí ve snaze o zametení veškerých Šilhánových úletů a selhání pod koberec, začaly se v Bakově ozývat hlasy, že po rezignaci ředitele školy už má pan Šimáně dostatečný prostor k tomu, aby začal pro své město konečně něco dělat a nemusel za peníze daňových poplatníků plýtvat energií a opakovaně se veřejně zesměšňovat během neustálého vyjadřování podpory řediteli školy.

Jiní občané jsou toho názoru, že by měl Šimáně rezignovat, protože v roli starosty dokonale selhal jako politik i jako člověk, když tvrdošíjně odmítal zastat se bakovských občanů a jejich dětí šikanovaných a ponižovaných Šilhánem. Nejenže se starosta nikoho nezastal, ačkoli o to byl opakovaně žádán; naopak Šilhána v jeho nepřístojnostech ještě podporoval - a činil tak spolu s jemu zcela oddanou částí městské rady ve složení Šulc, Turková, Černá.

Na našich stránkách jsme pana starostu opakovaně vyzývali k tomu, aby se například v rubrice "Slovo starosty" v měsíčníku Bakovsko vyjádřil k mimořádně závažným a prokazatelným faktům, jež uvádíme a která jsou důkazem naprosté neschopnosti vedení města usměrnit nezvladatelného ředitele školy.

Podle očekávání pan starosta naše výzvy ignoroval a zaujal mnohokrát předtím osvědčenou pozici mrtvého brouka. Nedošlo tudíž k žádné starostově reakci "zatepla" a "na férovku", abychom připomněli dvě nejoblíbenější prázdné fráze, jimiž pan Šimáně obvykle usiluje před volbami o přízeň voličů.

Teprve po odchodu Šilhána z bakovské školy se starosta v Bakovsku konečně zmiňuje o našich stránkách. Ale kupodivu se vůbec nevyjadřuje ke skutečnostem tam uvedeným, nýbrž se mj. pokouší ironicky komentovat něco, co tam ve skutečnosti vůbec uvedeno není (!). A tím nastává kouzlo nechtěného, kdy příspěvek pana starosty je natolik zábavný, že se při jeho čtení mimoděk vybavují vzpomínky na "humory pana ředitele". A přiznejme si při této příležitosti "zatepla" a "na férovku", že jak pan starosta, tak bývalý ředitel školy toho mají hodně společného.

Pojďme si tedy článek pana starosty detailně rozebrat (v dalších odstavcích jej doslovně citujeme s použitím kurzivy):

"Slovo starosty.

Vážení spoluobčané, jedny nejmenované anonymní webové stránky zabývajícími se údajnými kauzami Bakovska krom jiného uvádí, že zpravodaj Bakovsko již téměř nikdo nečte. Děkujeme "autorům" za provedený průzkum, nicméně i přesto se Vám dostává do ruky jeho další vydání."

Tento výrok je jasným důkazem toho, že pan starosta si při svých vyjádřeních už nevidí ani na špičku nosu. Především by si měl ujasnit, co je chápáno pod pojmem "anonymní" a nakolik se tento přívlastek vztahuje na web, jenž si dal za cíl zveřejnit výhradně pravdivé a prokazatelné informace a který prostřednictvím mailu komunikuje jak s řadou (nejen) bakovských občanů, ale např. i s Policií ČR, jež si od nás vyžádala důkazní materiály k informacím uvedeným na našich stránkách.

Mimochodem: zatím nikomu z těch, kteří nás kontaktovali, nečinilo potíže pochopit, že vůbec není podstatné to, KDO informace zveřejňuje, naopak ZÁSADNÍ JE TO, CO JE ZVEŘEJŇOVÁNO. A námi zveřejněná fakta jsou v případě bývalého ředitele školy Šilhána a jeho fanatických podporovatelů skutečně otřesná.

Rovněž starostova formulace "údajnými kauzami Bakovska" si vyžaduje důkladné upřesnění. Nejde o žádné "údajné kauzy Bakovska", neboť naše stránky až dosud informovaly veřejnost POUZE o tom, co se odehrálo na bakovské škole po nástupu ředitele Šilhána a jak na skandály jím vyvolávané vůbec nereagovala bakovská vrchnost v čele se starostou. A nejenže nereagovala: starosta s částí městské rady jakékoli řešení "kauzy Šilhán" důsledně sabotoval a činil tak proti vůli většiny bakovských občanů a dokonce i navzdory tomu, že byl některými rodiči OPAKOVANĚ žádán o pomoc ve smyslu zjednání nápravy v situaci, kdy Šilhán terorizoval jejich děti.

Ve své další větě již pan starosta doslova lže, jako když tiskne. Na našich stránkách totiž NEEXISTUJE jediná zmínka o tom, že "zpravodaj Bakovsko již téměř nikdo nečte". Jistěže by bylo absurdní požadovat po panu starostovi, aby veřejnosti i členům našeho týmu předložil důkaz pro své tvrzení.

Pan Šimáně se totiž vždy choval dle pořekadla "řeč se mluví, pivo pije" a to, zda mluví pravdu, nebo náhodou zrovna účelově lže, ho netrápí ani v nejmenším. Ale třeba se mýlíme a pan starosta záhy vystoupí s prohlášením, že zmiňovaný neexistující výrok viděl na našich stránkách "vlevo dole"...

V kontextu s tím, co je uvedeno v předchozím odstavci, není starostova ironická poznámka "Děkujeme "autorům" za provedený průzkum" ničím jiným, než bezduchým žvástem, který dokonale vystihuje nejen osobnost jeho autora, ale především naprostou bezradnost starosty v nezáviděníhodné situaci, v níž se vlastní zásluhou ocitnul.

Pokračujeme v citaci rubriky "Slovo starosty" zpravodaje Bakovsko:

Ještě v krátkosti ke zmíněným webovkám: mohou si vzít na paškál kdeco a kdekoho a svojí rétorikou udělat kauzu z čehokoli. Forma sdělení si nebere servítky s ničím a s nikým a byla jedním z důvodů rezignace Mgr. Jana Šilhána na pozici ředitele Základní školy. Za sebe říkám bohužel. Zároveň děkuji Mgr. Šilhánovi za jeho odvedenou práci pro naši Základní školu v nelehkém a specifickém školním roce 2019/2020 a přeji mu hodně štěstí v dalším osobním, rodinném i pracovním životě.

Vše nasvědčuje tomu, že pan starosta ztrácí kontakt s realitou a svými výroky dělá ostudu nejen celému Bakovu, ale především sám sobě. Každý soudný člověk totiž ví, že si dost dobře nelze brát na paškál někoho, kdo je bezúhonný a už vůbec nelze udělat "svojí rétorikou" (tím je míněno co, pane starosto ???) "kauzu z čehokoli".

Nelze tak učinit mj. i proto, že by šlo o trestný čin pomluvy s horní sazbou odnětí svobody až na 2 roky (viz § 184 Trestního zákoníku). Řečeno slovy klasika - "a to by riskoval jenom idiot." Protože se v našem týmu žádný idiot nevyskytuje, není důvod k pochybnostem o pravdivosti toho, co zveřejňujeme. Naštěstí šíření pravdivých informací v tomto státě zatím stále ještě trestným činem není, přestože to mnohým jedincům (zejména na pozicích těch veřejných činitelů, kteří mají patřičné množství másla na hlavě) silně vadí.

Je totiž kardinální rozdíl mezi "děláním kauzy" a pouhým upozorněním na hanebné a nemravné počínání veřejných činitelů, kteří ztratili poslední zbytky soudnosti a úplně se zpronevěřili svému poslání - ať už je to ředitel školy, starosta města, nebo člen městské rady.

Jistěže lze pochopit, že se panu starostovi velice nelíbí, když se bakovští občané KONEČNĚ dozvídají to, co by o bakovské vrchnosti vědět měli již dávno a když se začínají otevřeně vyjadřovat v tom smyslu, že nynějšího starostu (plus některé další členy rady města) už nebudou volit ani náhodou.

Do nebe volající absurdita v prohlášení pana starosty spočívá v jeho tvrzení, že "Forma sdělení si nebere servítky s ničím a s nikým a byla jedním z důvodů rezignace Mgr. Jana Šilhána na pozici ředitele Základní školy." Pan starosta je i v tomto ohledu úplně mimo realitu. Ono se dá rezignovat kvůli "formě sdělení"? No to snad ne, proboha! Žádná "forma sdělení" totiž nemůže být důvodem rezignace neakceptovatelného ředitele školy. To, že se věci nazývají pravým jménem, vůbec nemůže vadit někomu, kdo se chová adekvátně svému postavení. Což ale není případ ani pana Šilhána, ani pana starosty.

Za svoji rezignaci si může Šilhán výhradně sám, a to tím, co během ročního působení v bakovské škole předvedl.

S tím vlastně souvisí i naše reakce na dotaz jisté Šilhánovy fanynky, která na veřejnosti nedávno doslova pravila: "By mě zajímalo, kerej debil ředitele ze školy dostal!".

Odpovídáme následovně: "Buďte ujištěná, milá paní, že to byl jediný člověk, a tím je Mgr. Jan Šilhán, a to díky tomu, že se v bakovské škole choval jako nižší forma existence hmoty (daleko vhodnější synonymum nepoužijeme, jelikož by bylo žalovatelné). A ačkoli máme k řediteli Šilhánovi řadu výhrad, nazývat ho debilem by nás skutečně nikdy ani nenapadlo. To od Vás opravdu není hezké, takto o svém guru mluvit."

Pokud jde o poděkování bývalému řediteli Šilhánovi v zářijovém čísle měsíčníku Bakovsko, pan starosta určitě ztratil poslední zbytky pudu sebezáchovy, když namísto sebereflexe a projevení alespoň minimální pokory plus veřejného přiznání chyby pokračuje arogantně a bez špetky soudnosti v tom, co předváděl v uplynulých dvanácti měsících a názory obyvatel Bakova ho nadále nezajímají. Starosta může Šilhánovi poděkovat jen za to, že v bakovské škole způsobil rozvrat, jenž se bude napravovat hodně dlouho a jen velmi těžko. A na statisícové škody způsobené Šilhánem doslova záměrně na majetku města, resp. školy se poděkování pana starosty určitě vztahuje také.

Doslova perlou ve zmiňovaném článku v Bakovsku je tento výrok pana starosty: "Snad jen připomínám - dveře na úřad jsou pro každého otevřené, budete-li mít nějaké dotazy, připomínky, podněty apod. stavte se - jsme tu pro Vás."

Nejde jen o perlu v literární tvorbě pana starosty, jde doslova o nehoráznou drzost veřejného činitele, jenž během minulého školního roku po dobu cca 8 nebo 9 měsíců nebyl ochoten přijmout ani jednoho z rodičů, kteří se pokoušeli se starostou se sejít v rámci stížností na ředitele a požadavků na to, aby Šilhánovo řádění konečně začalo být z pozice zřizovatele usměrněno a řešeno.

Jistě by stálo za to, aby se na základě výše citovaného prohlášení pana starosty tito rodičové za starostou nyní vypravili a dostatečně důrazně mu kromě jiného vysvětlili, že on je tady kvůli občanům a nikoli občané kvůli němu.

To, že starosta nikdy nikomu nepomůže, nikdy se nikoho nezastane a svoje sliby neplní, jsme zmínili již v jiné části našich stránek a existuje hodně bakovských občanů, kteří to mohou z vlastní trpké zkušenosti s panem starostou potvrdit.

Jedna dávná moudrost praví, že po ovoci pozná se strom. A lidi je třeba hodnotit nikoli podle líbivých prázdných frází typu "jsme tu pro Vás", ale podle toho, co skutečně dělají a hlavně, zda v pravou chvíli dokáží učinit přesně to, co je třeba. V případě pana starosty bohužel zůstává jen u řečí, a to mu v žádných volbách politické body nezajistí.

V uplynulém školním roce prokázal starosta Šimáně spolu s některými členy rady města skutečně pozoruhodnou schopnost stát se nevolitelným pro drtivou většinu bakovských občanů. Doslova jako fraška proto v Bakově působí plakáty týkající se krajských voleb, na kterých se pan starosta a radní Šulc vyjímají vedle sloganu: "Pohneme s tím. Společně." Podle vyjádření mnoha bakovských občanů je tato nic neříkající proklamace pro oba dva - s přihlédnutím k jejich počínání v kauze Šilhán - mimořádně trefná a osobnost obou pánů vystihuje dokonale. Zůstává jen otázkou, kdo z občanů Bakova bude po nedávných zkušenostech ochoten tyto kandidáty volit a jestli se oba dva náhodou neocitnou v situaci, že "si s tím" budou muset pohnout sami.


Lživé výroky starosty města, na které reagujeme v tomto článku, jsou v plném znění ke stažení zde: první strana měsíčníku Bakovsko 9/2020