Ředitel a přístavba školy

... aneb "Co by tomu řekli Pat a Mat?"

Jak na letošním květnovém, tak na červnovém zasedání zastupitelstva města byla vyslovena otevřená kritika na adresu ředitele Šilhána v souvislosti s jeho úlohou při probíhající přístavbě školy.

Připomínky se týkaly toho, že Šilhán se pohybuje po staveništi, kam nemá umožněn přístup, svévolně nechává provádět změny oproti projektu (což je v rozporu s jeho pravomocemi) a nezabezpečuje majetek školy, potažmo města proti jeho poškození či zničení.

Jeho chaotické a nekompetentní zásahy do průběhu stavebních prací vyvolávají zbytečné vícenáklady ve značných sumách a oddalují provedení kolaudace.

Díky Šilhánovým zcestným rozhodnutím a diletantské koordinaci jednotlivých etap stavebních prací dochází k situacím jako v Kocourkově: v učebně jsou nejprve provedeny veškeré práce včetně dokončovacích, aby tam následně nastoupili dělníci se sbíječkami a začali do čerstvě vymalovaných stěn vysekávat rýhy pro vedení kabelů.

Bez vědomí investora nechal Šilhán v jedné z učeben nalepit na nové, velmi drahé protihlukové a protipožární lino laciný koberec. Tím došlo k vážnému rozporu s projektovou dokumentací a jen kvůli tomu nebylo možno stavbu zkolaudovat. Šilhánovi bylo zřizovatelem uloženo koberec odstranit. Stalo se, avšak za cenu poškození původního nového lina. Nyní vedení města řeší, jak se s touto situací vypořádá. Úplná výměna lina v učebně by znamenala navýšení rozpočtu o statisícovou částku, kvůli poškozenému linu ale nelze provést kolaudaci.

Mimořádná kontrola jednoho člena rady města zjistila otřesné skutečnosti: na již naladěných klavírech se válejí kusy stavební suti, nezakryté knihy jsou pokryty vrstvou prachu atd. Při vyšetřování, které bylo provedeno zřizovatelem, se ukázalo, že jde o záměrnou sabotáž ze strany ředitele školy. Ostatně - sám ředitel to před členy rady města otevřeně a velmi arogantně přiznal, aniž by to vyvolalo u zřizovatele adekvátní reakci. Je mimo pochybnost, že pokud by se něco takového stalo u jiného zaměstnavatele, zejména pak v soukromé firmě, znamenalo by to Šilhánův vyhazov na hodinu.

Jelikož škola neschválila Šilhánovi přijetí pana xxx (jméno odstraněno) na pozici školníka, Šilhán se zřizovateli mstí tím způsobem, že záměrně nezajistil majetek města v průběhu stavby proti zničení či poškození. Jednomu z radních dokonce pan Šilhán s noblesou jemu vlastní sdělil, že o všem, co je mu v této souvislosti vytýkáno, velmi dobře ví a že to viděl ("Samozřejmě, nejsem slepej!"), ale že kvůli nepřijatému školníkovi "se na to vysral" (viz zvukový záznam na stránkách města ze zasedání zastupitelstva dne 24.6.2020 v čase od 34:45). V další části záznamu tentýž radní uvádí, že ředitel Šilhán se těmito slovy vyjádřil v přítomnosti členů rady města. To znamená před svědky, takže je to nezpochybnitelné.

Bude zajímavé sledovat, až dojde k vyčíslení škod způsobených Šilhánem, jakým způsobem zřizovatel s touto informací naloží a bude-li nadále držet nad tímto člověkem ochrannou ruku. Případně, zda dojde konečně k volnému průchodu spravedlnosti a kvalifikovanou rekapitulaci Šilhánových pracovních "úspěchů" provede státní zástupce.