Ředitel a koronavirus

Koronavirus se v masivnějším počtu onemocnění začal na území našeho státu vyskytovat v době, kdy vrcholily přípravy na uskutečnění dlouhou dobu naplánovaného lyžařského výcviku žáků vyšších tříd bakovské školy do rakouských Alp.

Na přelomu února a března, tedy v době, kdy už v České republice veškeré instituce včetně škol činily maximální opatření nutná k tomu, aby se šíření epidemie podařilo zamezit pokud možno co nejvíce, svolává ředitel Šilhán rodiče několika desítek žáků, kteří se měli zájezdu zúčastnit, na mimořádnou poradu.

Na začátku setkání pronese jeden ze svých obvyklých humorů, pak provede krátkou prezentaci rádoby odborného příspěvku, z nějž se rodiče dozvědí, že koronavirus je v podstatě to samé, co lehčí forma chřipky. Následně ředitel rodičům sděluje, že jejich děti mohou klidně do Rakouska odjet, protože jim tam žádné zdravotní riziko nehrozí. Pan ředitel přitom doslova uvádí, že Rakousko je z hlediska koronaviru ta nejbezpečnější země.

Když se ze strany rodičů začala ozývat nesouhlasná vyjádření a pochybnosti o tvrzení pana ředitele, ten už poněkud podrážděně prohlásil, že rodičům osobně garantuje, že žádné dítě v souvislosti s účastí na lyžařském výcviku koronavirem neonemocní.

(následující tučně označený text přidaný 21.7.2020) :

Ředitel se pak ve škole veřejně vysmívá těm dětem, které jejich rodiče nechtějí na lyžařský zájezd pustit, a zesměšňuje je před spolužáky. Naopak preferuje ty, kteří do Rakouska mají jet. Daří se mu tím úspěšně vyvolávat rozepře a konflikty jak v dětském kolektivu, tak především v rodinách, kde mnohé ratolesti vyčítají svým rodičům, že ti jim účast na lyžařském zájezdu zakázali, zatímco pan ředitel školy je si absolutně jist bezdůvodností takovýchto obav.

Poté, co situace začíná být neúnosná, za Šilhánem v této souvislosti dojde jeden člen vedení města, tj. jeho nadřízený, aby ředitele patřičně usměrnil. Stalo se, a po jeho odchodu o něm pan ředitel před několika svědky veřejně a doslova prohlašuje: "Většího ču*áka jsem ještě neviděl!"

V reakci na tuto skutečnost se starosta pokouší Šilhána obhajovat slovy, že to prý od něj bylo pouze "sportovní gesto" (!!!). To, že jedním ze základních požadavků na výkon funkce ředitele školy je i elementární lidská slušnost a patřičná úroveň vystupování, zatím ještě ani panu řediteli, ani panu starostovi evidentně nikdo nevysvětlil. A tak bude starosta i nadále znova a znova obhajovat "vybrané způsoby" Šilhána - třeba i za cenu vlastního sebezničení a znemožnění se před bakovskou veřejností.

Rodiče dětí si uvědomují, že každý ředitel školy jde dětem příkladem. A to jak v kladném, tak (v případě Bakova) bohužel i v záporném slova smyslu. Nemálo bakovských občanů se v té souvislosti zamýšlí nad tím, zda si zřizovatel v osobě pana Šilhána vybral nejvyšší autoritu ve škole, nebo jen trapného a velmi předraženého "humoristu", jenž má klíčovou zásluhu na pokračujícím rozvratu školy během každého dne, kdy je v ní přítomen.

Nakonec se výcvik z důvodu uzavření hranic států stejně neuskutečnil, ale ředitele Šilhána od té doby provází pověst člověka, jenž dokáže zvítězit i nad koronavirem.

Na zasedání zastupitelstva města dne 24.6.2020 byl tento Šilhánův úlet uváděn otcem jednoho z žáků devátých tříd jako důkaz naprosté nekompetentnosti ředitele bakovské školy. Tentýž rodič při té příležitosti rovněž zmínil, že Šilhán obviňuje jeho syna z toho, že ve škole krade papíry z kopírky a nosí je svému otci (pozn.: jenž je ředitelem jedné střední školy v Mladé Boleslavi).


V průběhu platnosti vládních opatření souvisejících s COVID-19 byl provoz bakovské školy silně omezen. Aby ředitel Šilhán splnil podmínky pro výplatu mzdy, ráno se dostavil do školy, "odpíchnul" si příchod a pak už ho ve škole nikdo z přítomných pedagogů nespatřil. Takovéto "využívání" pracovní doby ale zřejmě autoři vládních opatření na mysli neměli ...


Dva dny před vyhlášením nouzového stavu vládou ČR již bylo nařízeno nošení roušek ve veřejných prostorách. Když byl ředitel Šilhán vyzván k tomu, aby tak učinil, prohlásil při rozhovoru s místostarostou, že "děkuje za přednášku" a že žádnou roušku nosit nebude (viz zvukový záznam z jednání zastupitelstva města dne 24.6.2020 v čase od 48:00).