Novinky

29.9.2020 - nový článek, který reaguje na lživé informace starosty města Bakova: "Starosta a ti druzí"


2.9.2020 - Kruhy se uzavírají  - aneb kde je skutečná příčina "kauzy Šilhán" - nový článek


10.8.2020 - Reakce rady města na rezignaci ředitele Šilhána - nový článek.

7.8.2020 - Ředitel školy Mgr. Jan Šilhán REZIGNOVAL. Přidán nový článek s podrobnými informacemi: Co následovalo po jednání zastupitelstva 24.6.2020.

30.7.2020 - Přidán nový článek a nové informace do části (Ne)řešení situace zřizovatelem: Kdo je původcem tažení proti řediteli Šilhánovi a proč tak činí?

26.7.2020 - Do části "Jednání zastupitelstva 24.6.2020" byly za třetí odstavec článku přidány další čtyři odstavce obsahující mj. i doslovný přepis záznamu vystoupení starosty Šimáně, který způsobem sobě vlastním všechny přítomné hravě přesvědčil o tom, jak lze nepříjemný problém vyřešit, když se pro to ze strany vedení města neudělá vůbec nic.

-  na konec článku přidán odstavec, který se týká i odvolání minulé ředitelky paní Ing. Bc. Petry Kremlové.

21.7.2020 - O nová fakta byla aktualizována kapitola "Ředitel a koronavirus" v sekci "Kauza základní škola Bakov".

17.7.2020 - Přidán nový článek s dalšími informacemi do sekce (NE)Řešení situace zřizovatelem - Lži jako nástroj pro udržení Šilhána u moci.

- Přesně týden po spuštění webu  "Máme rádi Bakov" zaregistrovaly www stránky 1300 přístupů. Pro srovnání: Tištěný časopis Bakovsko vychází jako měsíčník v nákladu 1900 výtisků. S největší pravděpodobností budou informace na webu "Máme rádi Bakov" co do počtu čtenářů za měsíc vyšší, než má časopis Bakovsko (máme ještě 3 týdny na to, abychom tyto počty překonali). Těší nás, že se občané Bakova o kauzu spojenou se základní školou zajímají a není jim lhostejný osud jejich dětí.

15.7.2020 - Redakční tým Máme rádi Bakov dne 15.7.2020 předal důkazní materiály Policii České republiky. Tento přelomový moment zařazujeme na konec kapitoly "Časová posloupnost událostí"

13.7.2020 - Doplněna část Časová posloupnost událostí - byly přidány další informace rok 2020 po 31. lednu. Místo s aktualizací je v textu označeno.

12.7.2020 - Nový článek "Nepřipravenost žáků na příjímací zkoušky" v sekci "Kauza základní škola Bakov"