Nepřipravenost žáků na příjímací zkoušky

Je dostatečně známo, že škola v Bakově dlouhodobě nedokázala a ani nedokáže žáky devátých ročníků připravit na přijímací zkoušky. Jedním z důvodů je špatné obsazení učiteli na druhém stupni.

Ve školním roce 2019/2020 se k tomu přidalo naprosto nekompetentní vedení školy, kdy nefungovala žádná koordinace a žáci v matematice nebyli vůbec ke zkouškám připravováni. Dokonce za celý školní rok nepočítali ani jeden z dostupných testů JPZ (jednotné přijímací zkoušky), jež na svých stránkách uvádí CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). To je naprosto šílené.

Jedním z mnoha důkazů selhání ředitele Šilhána je i to, že v době uzavření škol dostávali žáci zcela nesmyslné úkoly - například žáci deváté třídy namísto toho, aby byli připravováni na přijímací zkoušky, obdrželi úkoly z výtvarné výchovy a dalších "nepodstatných" předmětů, celkem v jednom týdnu 50 stran úkolů na sedm dní. Na výtky rodičů škola nereaguje buď vůbec, nebo její reakce je v rozporu s nařízeními ministra školství týkajícími se hodnocení žáků v době koronakrize.

Kdyby si většina rodičů nezajistila doučování na přijímací zkoušky, byly by výsledky žáků školy v Bakově ještě mnohem horší. A to již nyní byly tyto výsledky v porovnání s vrstevníky z ostatních základních škol na Mladoboleslavsku velmi bídné.

Při vyřazení žáků jedna paní učitelka tvrdila, že všichni žáci devátých tříd jsou přijatí na střední školy. Už ale nezmínila, kolik z nich bylo přijato na jiné školy či jiné obory, než kam se původně hlásili.

Za vedení ředitele Šilhána došlo k ještě většímu rozkolu mezi učiteli prvního a druhého stupně a k ještě většímu poklesu aprobovanosti ve škole. Jeho způsoby, kdy vtrhne do třídy zásadně bez zaklepání a začne před dětmi přezkušovat učitele, nemohou vést k tomu, že přivede do školy výborné pedagogy. Těžko si totiž představit kvalitního učitele, který by byl ochoten takovéto projevy ředitele dlouhodobě snášet.

Navzdory stále se zhoršující situaci na bakovské škole je naprosto neuvěřitelné, že její vedení od března 2020 nezveřejnilo na Úřadu práce v Mladé Boleslavi ani jednu (!) poptávku po kvalifikovaném učiteli.

Je třeba objektivně přiznat, že ředitel Šilhán nastoupil 1.8.2019 do školy, která v té době měla vážné problémy. Faktem ovšem také zůstává, že díky ředitelově nekompetentnosti se tyto problémy již po uplynutí jediného školního roku výrazně zhoršily.