(Ne)řešení situace zřizovatelem


Průběh událostí v době od 1. srpna 2019 do konce června 2020 je důkazem toho, jak si vedení města navzdory včasnému a důraznému osobnímu varování od důvěryhodné osoby (vysoce postaveného činitele z Kosmonos) nejprve vytvořilo úplně zbytečný problém v podobě jmenování ředitele Šilhána a jak tento problém následně vůbec není schopno řešit.

Přínos Šilhána pro Bakov nad Jizerou a zejména pro bakovskou školu není nulový, ale doslova záporný, neboť se mu podařilo docílit rozvratu, jaký novodobá historie města nepamatuje. Na tomto faktu nic nezmění zoufalá snaha těch, kteří se pokoušejí udržet ho ve funkci, aby mohl z titulu svých pravomocí škodit co nejdéle.

Šilhánovi podporovatelé působící v radě města, ani členky fanklubu pana ředitele k vlastní škodě neberou v úvahu základní fakt: Na ničem lidem nezáleží tolik, jako na jejich dětech. A se zlou se tedy musí potázat každý, kdo by dětem chtěl ubližovat.

Za normálních okolností by už během loňského podzimu začal zřizovatel situaci účinně řešit, ředitele by patřičně usměrnil a nepochybně by velmi brzy bylo po problémech.

V Bakově ale normální okolnosti nejsou, a to z důvodu osobních vazeb Šilhána na některé členy rady města, s nimiž se zná desítky let. Tím pádem ředitel školy velice brzy zřizovateli přerostl přes hlavu.

Vedení města jakožto zřizovatel školy ve své bezradnosti považuje za optimální zaujmout osvědčenou pozici mrtvého brouka a doufá, že problém vyhnije sám. Ti členové městské rady, kteří usilují o nápravu situace, bohužel nemají potřebnou většinu a tím pádem k žádnému pozitivnímu posunu nedochází.

Z vnějšího pohledu se tudíž vše jeví tak, že členům vedení města jde pouze o jejich vlastní prospěch a problémy občanů je vůbec nezajímají.

V této části naleznete další informace:

Časová posloupnost událostí - kauza "Základní škola" v průběhu školního roku 2019/2020. (aktualizace 13.7.2020)

Jednání zastupitelstva 24.6.2020 - nová fakta o řediteli školy, jeho reakce na kritiku a dosud nikdy nezveřejněný skutečný důvod odvolání jeho předchůdkyně.

Lži jako nástroj pro udržení Šilhána u moci (článek přidaný 17.7.2020)

Kdo je původcem tažení proti řediteli Šilhánovi a proč tak činí? (článek přidaný 30.7.2020)

Co následovalo po jednání zastupitelstva 24.6.2020  (článek přidaný 7.8.2020)

Reakce rady města na rezignaci ředitele Šilhána (článek přidaný 10.8.2020)

Kruhy se uzavírají  (článek přidaný 2.9.2020)