NÁKLADY na ředitele školy v Bakově nad Jizerou


Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, čj. 8 As 55/2012-62, se informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků zásadně poskytují.

Takže: ředitel Šilhán je placen z peněz daňových poplatníků a pobírá měsíční základní hrubou mzdu ve výši 80.000 Kč včetně odměn. Znamená to tedy, že jeho plat je vyšší, nežli plat starosty města Bakova nad Jizerou. Což je pozoruhodná skutečnost a vnucuje se otázka, proč tomu tak vlastně je.

Velmi jednoduchým výpočtem zjistíme, že Město Bakov nad Jizerou vynaložilo na fungování Mgr. Jana Šilhána v pozici ředitele zdejší školy následující částku:

Hrubá měsíční mzda vč. odměn................................................ 80.000 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem ..... 19.840 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem .... 7.200 Kč

______________________________________________________

CELKEM měsíční náklady na zaměstnance ........ 107.040 Kč

Za roční působení ředitele na bakovské škole to tedy znamená 107.040 x 12 = 1.284.480 Kč.


Není obtížné si zjistit, v jakých relacích se pohybují platy ředitelů srovnatelných škol v rámci okresu, kraje, případně celé republiky. Z tohoto hlediska je ředitel bakovské školy placen přímo královsky. Tím spíše má každý občan Bakova nad Jizerou právo klást si otázku, proč je výše jeho platu "poněkud mimo relaci", to znamená: čím si takto vysokou mzdu zasloužil, ale hlavně: co vlastně daňoví poplatníci za tyto peníze dostávají.

Bylo by dětinské uvádět dílčí "úspěchy" dosažené za dobu působení ředitele Šilhána (např. údajné zlepšení kázně, k němuž ve skutečnosti vůbec nedošlo) a přitom zamlčovat jím způsobená negativa s řádově daleko větším významem, jimiž jsou zejména:

1/ Nesporný a velmi rychle pokračující rozvrat školy projevující se:

a/ nebývalým poklesem kvality výuky, kdy nikoli zanedbatelná část hodin je promarněna v souvislosti s řešením a diskutováním úletů pana ředitele (což je mj. doloženo několika příklady ve stati "Humory pana ředitele");

b/ úpadkem v komunikaci mezi dětmi v důsledku přejímání vulgarismů používaných ředitelem. Příklady táhnou, a jestliže nejvyšší autorita ve škole hází při každé příležitosti na všechny strany ču*áky a kurvy, není divu, že děti tento jeho noblesní způsob verbálních projevů přejímají;

c/ enormní fluktuací pedagogů, kdy jen v 1. pololetí 2019/2020 se ve škole vystřídalo 6 učitelů na fyziku a 7 na informatiku;

d/ trvalým stresem, jemuž navzdory musí bakovští pedagogové vykonávat svoji každodenní práci jak nejlépe dovedou. Což je obdivuhodné a u každého soudného člověka to vyvolává obrovský respekt vůči nim. Tento stres, jehož původcem je ředitel školy a jeho chování, působí na zdravotní stav pedagogů a jeho důsledky se u nich dříve nebo později musí projevit. Není proto divu, že se někteří pedagogové, kteří práci v bakovské škole zasvětili podstatnou část svého profesního života, už delší dobu poohlížejí po práci na jiné škole, resp. mimo dosah ředitele Šilhána - to znamená třeba i v jiném oboru. Svůj opovržlivý postoj vůči podřízeným na bakovské škole ostatně dal ředitel Šilhán najevo opakovaně.

2/ Rozhádanost občanů Bakova, jaká nemá obdobu za desítky uplynulých let. Ředitelovy fanynky svůj idol nekriticky a slepě hájí s argumentací, která je doslova stupidní a vůbec jim nevadí, že se tím před bakovskou veřejností znemožňují. Vůči ředitelovým oprávněným kritikům vystupují agresivně a s fanatismem, aniž by byly ochotné, resp. schopné opatřit si základní informace nutné ke správnému vyhodnocení situace. Pozoruhodné je to, že tyto osoby jsou schopny pracovat pouze s těmi fakty, která jim vyhovují, ale komplexní realitu nedokážou přijmout. Musely by si totiž přiznat vlastní selhání v tom smyslu, že se v řediteli fatálním způsobem zmýlily. Dochází tak k situacím, kdy podle dotyčných osob špatným není ředitel, jenž se chová absolutně nepřístojně, ponižuje, uráží a šikanuje děti i učitelky a je skutečnou a jedinou příčinou neúnosné situace na škole. Špatnými jsou podle nich ti rodiče, kteří se svých dětí před ředitelem dokážou plným právem zastat. Lze si klást otázku, jak by se asi zmíněné dámy zachovaly, jestliže by jejich ředitelský idol zaměřil svoje sexuální narážky pro změnu na jejich třináctileté dcery.

3/ Totální selhání Města Bakova v úloze zřizovatele školy. Je to něco, co se vymyká logice, protože představitelé města jsou tady z principu kvůli tomu, aby za peníze daňových poplatníků zajišťovali obyvatelům města příslušné služby. Mnoho bakovských občanů už dávno pochopilo, že se u stávajícího starosty a značné části městské rady zastání nikdy nedočkají. Namísto toho, aby byl ředitel po nepřetržitém řetězci jím způsobených skandálů konečně odvolán zřizovatelem, dochází ze strany bakovského starosty a některých členů rady města k důslednému sabotování jakéhokoli řešení vzniklé situace. A vedení města nachází jediné východisko v tom, že někteří jeho členové znevažují a uráží rodiče, kteří měli tu opovážlivost své děti vůči zvůli ředitele chránit.

Pozn.: Více k tomuto tématu je uvedeno v samostatné stati "(Ne)řešení situace zřizovatelem".