Lži jako nástroj pro udržení Šilhána u moci

Na jednání zastupitelstva 24.6.2020 byla městská rada vyzvána zastupitelstvem k tomu, aby situaci v bakovské škole řešila. Hlasování - pro: 18 osob, 1 se zdržel (není obtížné si zjistit, o koho se jedná). Viz bod 4 zápisu volně přístupného na https://www.bakovnj.cz/filemanager/files/903213.pdf.

Tím drtivá většina zastupitelů prokázala, že hájí zájmy občanů Bakova, zejména dětí a že jsou to lidé na svém místě. Bohužel čtyři členové rady města, která je de facto zastupitelstvu podřízena, činí pravý opak a jdou tedy proti vůli zastupitelstva i občanů.

Říká se, že slovo dělá muže. V případě pana Šilhána je ale v tomto ohledu na místě důvodná pochybnost.

Ještě během zmíněného jednání zastupitelstva totiž veřejně prohlásil, že ze školy odchází. Následně sdělil i datum: 31.7.2020 a s pedagogickým sborem se rozloučil. A pak velmi pružně změnil názor a podle dostupných informací nadále zůstává - jsa přesvědčen starostou, některými členy rady města, školskou radou a zejména svými fanynkami z řad bakovských pedagogů.

Při jednání zastupitelstva 24.6.2020 byl Šilhán opakovaně a hlavně veřejně usvědčen ze lži - viz první tři odstavce kapitoly "Jednání zastupitelstva dne 24.6.2020" na našich stránkách. Jestliže tedy tento lhář má být i nadále nejvyšší autoritou na škole, je na zvážení, zda rodičům bakovských dětí stojí za to nechat jejich ratolestem křivit charaktery. A to právě díky "výchovnému" působení ředitele Šilhána, tedy člověka s "fenomenálními pedagogickými schopnostmi" (citát výroku jednoho člena rady města). Začaly se už ozývat první hlasy bakovských občanů, že pokud se Šilhán a jeho nohsledi udrží u moci, tito rodičové raději dají své děti do škol v okolních městech.

Dne 9. července 2020 se uskutečnilo mimořádné zasedání školské rady svolané z iniciativy starosty a radního Šulce, jejímž jediným smyslem bylo vyjádření podpory řediteli školy. Šilhánovi byla od tří členů školské rady vyslovena podpora (jeden se zdržel a dva na zasedání nebyli přítomni). Viz zápis z jednání školské rady. Při té příležitosti byla zveřejněna informace o tom, že celkem 35 zaměstnanců školy vyjádřilo řediteli svoji podporu. Bližší informace uvádíme v článku "Co následovalo po jednání zastupitelstva 24.6.2020".

Nebývalou fluktuaci pedagogů bakovská škola za působení Šilhána už zažila - v prvním pololetí 2019/2020 se na 2. stupni vystřídalo 6 učitelů na fyziku a 7 na informatiku.

Je tudíž vysoce pravděpodobné, že kvalitní pedagogové se od Šilhána nenechají nadále terorizovat a raději z bakovské školy odejdou. Ostatně - v nedalekých školách je jistě přijmou s otevřenou náručí.

Podobná situace hrozila i v Kosmonosech, kde v okamžiku Šilhánovy rezignace bylo připraveno 22 výpovědí pedagogů. Pokud by Šilhán setrval, odešla by tím pádem polovina tamního učitelského sboru (e.č. 20-029) a rozvrat kosmonoské školy by byl nevyhnutelný.

Systematického lhaní se dopouštějí i ředitelovi obhájci. Ti s pomocí sprostých lží špiní ty občany, kteří si dovolili pana ředitele oprávněně kritizovat. Na tyto případy ale pamatuje trestní zákon a je pouze otázkou času, kdy někomu z pomlouvaných dojde trpělivost a ruka spravedlnosti dopadne po zásluze i na dotyčné fanynky pana Šilhána. Pak se už určitě žádné letáky s chvalozpěvy na pana ředitele v dopisních schránkách bakovských občanů objevovat nebudou. A zůstanou pouze na politickou objednávku napsané oslavné články ve školním časopise a v Bakovsku, podle nichž bude i nadále na bakovské škole panovat idyla a vše tam bude zalité sluncem.

Ředitelova pozice je neudržitelná. Dohnala ho jeho minulost. Veřejně se znemožnil svým vystoupením před zastupitelstvem a bakovskými občany. Totálně selhal profesně i lidsky během přístavby školy i během koronavirové krize. Jeho nepochopitelně vysoký plat se vymyká všem relacím nejen pro ředitele základních škol, ale dokonce i pro ředitele středoškolské. Je tedy nejvyšší čas, aby se zřizovatel právě k výši platu Šilhána vyjádřil - ideálně v rubrice "Slovo starosty" měsíčníku Bakovsko a tato informace se tak mohla dostat k většině občanů Bakova.

Situaci v Bakově dokonale vystihuje i vyjádření jedné členky rady města při jednání zastupitelstva dne 24.6.2020, kdy obklopená hloučkem lidí na chodbě doslova prohlásila: "Přece nebudeme vyhlašovat nové výběrové řízení na ředitele školy!" Samozřejmě, že nebudete - vždyť přeci jde "jenom" o děti, že, paní učitelko?!

A není to snad ve skutečnosti tak, že dotyční aktéři sledují jen vlastní prospěch a o děti jim vůbec nejde?