Kruhy se uzavírají

aneb kde je skutečná příčina "kauzy Šilhán"

Porovnáním informací získaných z internetových stránek bakovské školy o jejích zaměstnancích k 9. červenci 2020 (zde) a k 1. září 2020 (zde) lze dospět k následujícím závěrům:

K prvnímu dni školního roku 2020/2021 Šilhán již na bakovské škole nepůsobí; tím pádem tam už nemůže ani škodit.

Spolu s ním ze seznamu zaměstnanců školy především zmizely i jemu zcela oddané fanynky Mičíková a Livorová, někdejší učitelky z 2. stupně, které svého guru hájily až do jeho neslavného konce natolik vehementně, že se jejich další setrvání na škole stalo nemyslitelným. A i když existuje dost lidí, kteří nemají rádi přísloví, právě na adresu těchto dvou bývalých bakovských učitelek se jedno (mimochodem velice trefné) přímo nabízí: "Jak si kdo ustele, tak si i lehne".

Je ovšem třeba mít na paměti, že odchod ředitele Šilhána a jeho nohsledů lze vnímat jako pouhé odstranění následků, zatímco příčina celého problému bohužel odstraněna nebyla a ke škodě Bakova zůstává hrozbou pro budoucí obsazení pozice ředitele zdejší školy i nadále. Šilhán se ředitelem bakovské školy totiž nestal "sám od sebe", ale vyšel vítězně z výběrového řízení, o jehož objektivitě lze s úspěchem pochybovat.

Je veřejným tajemstvím, že stejně tak, jako kdysi v Kosmonosech, byl při konkurzu na ředitele základní školy v Bakově rozhodnutím zřizovatele Šilhán upřednostněn před jiným kandidátem, který byl jak z odborného, tak lidského hlediska daleko přijatelnější. Tento nejmenovaný kandidát ale měl oproti Šilhánovi dvě obrovské nevýhody: neznal se řadu let ani s bakovským starostou, ani s radním Šulcem - a co je ještě mnohem horší, dokonce ani se starostou Bakova neprovozoval kolektivní sporty. Tím pádem musí každý pochopit, že jeho šance při výběrovém řízení v Bakově byly oproti Šilhánovi doslova nulové.

A tady se dostáváme k oné nadále přetrvávající skutečné příčině neutěšené situace na bakovské škole během školního roku 2019/2020.

Do vedení školy byl zřizovatelem, tj. radou města, dosazen v srpnu 2019 jedinec, který nevyhovoval ani z hlediska pedagogického, ani jako manažer. A už vůbec nevyhovoval jako člověk, jenž má mít patřičnou úroveň a charakterové vlastnosti, bez nichž se žádný kvalitní ředitel školy neobejde.

Bakovští radní v roli zřizovatele školy velmi dobře věděli, co je Šilhán zač. Kromě toho obdrželi důrazné varování před Šilhánem z kosmonoské radnice. Přesto jej ředitelem bakovské školy jmenovali a tím v očích bakovské veřejnosti selhali na celé čáře. Oni tedy jsou skutečnou příčinou problému zvaného Jan Šilhán. Oni nesou zodpovědnost za rozvrat bakovské školy, k němuž v době tamního působení Šilhána došlo. Tento rozvrat vyšel daňové poplatníky na cca 1 ¼ milionu Kč v osobních nákladech vynaložených na Šilhána. Tady si nelze odpustit poněkud zlomyslnou poznámku, že by se jistě našlo dost osob, které by totéž, co Šilhán, dokázaly provést za částku třeba jen poloviční...

Nepřijatelnost Šilhána na pozici ředitele bakovské školy se ukázala už nedlouho po jeho jmenování do funkce, kdy se začaly objevovat jeho první skandály. Zřizovatel namísto toho, aby situaci s patřičným důrazem a hlavně efektivně řešil, se omezil pouze na to, že se "vo tom mluvilo", jak doslova uvedl pan starosta na jednání zastupitelstva dne 24.6.2020. A kromě tohoto "mluvení" ještě začala být Šilhánovi zřizovatelem opakovaně a tak říkajíc "do zblbnutí" vyjadřována plná podpora. To ale taky bylo naprosto vše, co větší část městské rady (Šimáně, Šulc, Turková, Černá) dokázala při řešení "kauzy Šilhán" v rámci své ukázkové neschopnosti učinit.

Jistě tedy bude zajímavé, až se tyto čtyři osoby budou zodpovídat městskému zastupitelstvu, jež radě města na svém zasedání dne 24.6.2020 uložilo situaci v bakovské škole řešit. Protože rada města "vyřešila" situaci tak, že ve výše uvedené sestavě Šilhánovi oficiálně vyjádřila podporu ještě ve chvíli, kdy už ředitel školy avizoval svoji rezignaci (viz usnesení ze zasedání rady dne 29.7.2020). Na nic jiného se tito čtyři radní nezmohli a tím dokonale předvedli bakovské veřejnosti svou do nebe volající nekompetentnost a hlavně naprostou zbytečnost na pozicích členů rady města.

Není se však čemu divit, ostatně jedna lidová moudrost praví, že ryba páchne od hlavy. A tak stačí např. připomenout groteskní způsob komunikace pana starosty s bývalým ředitelem školy, kdy starosta Šimáně nikdy neudílel svému podřízenému Šilhánovi příkazy, ale vždycky pana ředitele jenom pěkně a velice opatrně poprosil a pak už mu nezbylo, než několik dnů čekat, jestli Šilhán laskavě vyhoví, nebo ne. TOHLE tedy má být starosta města, jenž za peníze daňových poplatníků vykonává veřejnou službu občanům???

Na tomto místě bychom rádi bakovským politikům a státním úředníkům vzkázali, že my bakovští občané jsme sice mlčící většina, ale přeci jen jsme většina. A trpěliví jsme byli už opravdu dost.

Naší výhodou je, že pořád ještě můžeme u svobodných voleb vyjádřit svůj názor a sdělit tak zvoleným zástupcům, jak bychom si jejich službu veřejnosti představovali. Každý z nás voličů se tedy může přičinit o to, abychom už nikdy nemuseli od obyvatel jiných měst poslouchat větu "Co jste si zvolili, to máte!", která bohužel zejména v posledním roce zaznívala častěji, než by to bakovským občanům bylo milé.

Chce to jen při výběru kandidátů používat zdravý selský rozum a neopakovat chybu, v jejímž důsledku se do vedení města dostali i takoví lidé, kteří jak Bakovu, tak bakovské škole vysloveně škodí, jak to ostatně názorně předvedli právě v "kauze Šilhán". Jmenovitě jsou to starosta Šimáně a radní Šulc, Turková a Černá.