MINULOST ředitele školy

Mgr. Jan Šilhán před nástupem do bakovské školy působil v letech 2007 - 2017 jako ředitel na Základní škole v Kosmonosech, v roce 2018 nastoupil na 7. ZŠ v Ml. Boleslavi jako učitel. K 1.8.2019 byl jmenován ředitelem bakovské základní školy.

Mimořádně cenné informace získané od některých kosmonoských občanů, jakož i od významných představitelů tamní radnice jsou šokující a usnadňují pochopení mnohého z toho, co se v uplynulém školním roce odehrálo na škole v Bakově.  (e.č. 20-015)


Mgr. Šilhán se v roce 2007 zúčastnil výběrového řízení na pozici ředitele základní školy v Kosmonosech. Přišel tam v teplákách a když mu bylo na závěr sděleno, že skončil na třetím místě, doslova poslal všechny členy výběrové komise do prdele.

Šokovaný zástupce školského odboru krajského úřadu po odchodu Šilhána doslova pravil: "Tak tohle tedy bylo hovado" a dodal, že se za třicet let svojí praxe ještě nesetkal s tím, aby se někdo choval tak, jako to právě předvedl Šilhán.

Jelikož měl jeden z tehdy významných představitelů Kosmonos eminentní zájem na tom, aby se právě Šilhán ředitelem stal, došlo k anulování výběrového řízení a Šilhán do funkce ředitele školy v Kosmonosech skutečně nastoupil.  (e.č. 20-016)


Důkazem jeho patologické ješitnosti je mj. i to, že vůči svému okolí se vždy choval dle pravidla "Jediná pravda je ta moje".

Na kosmonoské škole měl ředitel Šilhán mezi učitelkami své oblíbenkyně a své neoblíbenkyně. Ty první od něj dostávaly mimořádné odměny ve výši 80.000 Kč, což byl dostatečný důvod k tomu, aby panu řediteli vyjadřovaly svou vděčnost náležitým způsobem. Naopak neoblíbenkyně od něj obdržely buď tisícovku, nebo nic.

Platil si své donašeče.

Rovněž mezi dětmi měl své preferované a nepreferované. Nepreferované děti se ho bály a odmítaly chodit do školy.

Jak mezi učiteli, tak mezi dětmi šikanoval zásadně ty, kteří se nemohli bránit. Výuka tělesné výchovy mu poskytovala ideální podmínky k tomu, aby mohl šikanovat, urážet, ponižovat a zesměšňovat především žáky s nadváhou a žáky s postižením. (e.č. 20-017)


Při hodinách tělocviku kladl nereálné cíle. Když je děti nedokázaly splnit, ponižoval je nadávkami a častoval urážkami. Pozn.: Přesně totéž se děje i během jeho působení na škole v Bakově.

Před vyspělejšími žákyněmi vedl dvojsmyslné řeči se sexuálním podtextem, měl sexuální narážky na třináctileté dívky. Obtěžoval starší žákyně a mladší učitelky. Některé z jeho nezletilých obětí skončily v péči místní psychiatrické léčebny.

Šilhánovy kosmonoské skandály zůstávaly velmi dlouho utajeny, protože se rodiče báli jednotlivé kauzy zveřejnit, aby ředitel svoji šikanu zaměřenou na jejich děti nevystupňoval nad únosnou mez. (e.č. 20-018)


Oficiální verze důvodu pro jeho rezignaci ke konci roku 2017 (s odůvodněním, že manažersky selhal, jelikož se mu v pracovní době opila jedna učitelka) je vylhaná a vykonstruovaná od prvního do posledního slova. Podařilo se ji vytvořit a zveřejnit na základě Šilhánových kontaktů na jednu osobu v regionálním sdělovacím prostředku. (e.č. 20-019)


Realita je zcela odlišná a ani v nejmenším nestaví Šilhána do pozice hrdiny, který přiznal svoji manažerskou chybu a odešel středem. Ve skutečnosti jde o to, že když se v roce 2017 jedno ze Šilhánem dlouhodobě šikanovaných a trýzněných dětí zhroutilo a muselo být svěřeno do péče psychiatra s následnou hospitalizací v místní psychiatrické léčebně, jeho rodiče podali na Šilhána trestní oznámení. Nakonec došlo k dohodě v tom smyslu, že rodiče oznámení stáhnou výměnou za Šilhánovu rezignaci, aby v Kosmonosech už dále nemohl škodit a ubližovat jak dětem, tak učitelkám. (e.č. 20-020) a (e.č. 20-021)


Záminka k tomu, aby ředitel mohl odejít ze školy ihned a z vlastního rozhodnutí, byla zinscenována za účasti jedné z učitelek. Jednalo se o Šilhánovu kamarádku, jež byla kvůli alkoholismu předtím propuštěna celkem z pěti (!!!) škol a nikdo ji už nechtěl zaměstnat. Šilhán ji však do školy v Kosmonosech přijal a ona koncem roku 2017 vyhověla jeho požadavku, aby v divadelním představení s opilou učitelkou sehrála hlavní roli. (e.č. 20-022)


V té době již začaly prosakovat na veřejnost první informace o Šilhánových skandálech. Pokud by snad neodešel sám, byl již zřizovatel připraven jej neprodleně odvolat z funkce. V tom případě by ovšem důvody jeho odvolání byly zveřejněny a ředitel by o práci ve školství už nezavadil.

Skutečné důvody jeho odchodu z kosmonoské školy byly:

  • bossing, kdy systematicky šikanoval a psychicky terorizoval některé své podřízené;
  • stalking, při němž se projevoval opakovaným fyzickým sledováním osob, jejich aktivit a sbíráním informací o nich (pozn.: a za svého působení v Bakově v tom pokračuje - je zjištěno a lze prokázat, že se pokoušel informovat na některé "nepohodlné" rodiče dětí u jejich zaměstnavatelů); (e.č. 20-023)
  • šikana dětí.

V průběhu Šilhánovy kariéry na škole v Kosmonosech měl vícero těžkých konfliktů s rodiči šikanovaných dětí, několikrát byl od nich dokonce i fyzicky napaden. V jednom případě byl zbit manželem učitelky, kterou Šilhán sexuálně obtěžoval. (e.č. 20-031)

Až po jeho odvolání se ukázalo, že pokud by Město Kosmonosy nezačalo situaci urychleně řešit a ředitel nebyl odvolán, resp. nesložil funkci sám, odešlo by z kosmonoské základní školy 22 učitelů. Postavili se za něj pouze čtyři (!) učitelé.

Výše uvedené skutečnosti začaly vycházet najevo teprve po jeho odchodu z kosmonoské školy. Svěřovat se přicházeli rodiče dětí, ale i učitelé, kteří byli chováním ředitele poškozeni. Až do jeho rezignace se všichni tvářili, že je vše v pořádku a zřizovatele nikdo o ničem neinformoval, neboť se Šilhána všichni báli. (e.č. 20-024)


Dle svědeckých výpovědí se během jeho relativně krátkého působení na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi projevoval prakticky stejným způsobem, jak je popsáno výše - samozřejmě v rámci daných možností. Opět měl své oblíbence a neoblíbence mezi dětmi a choval se k nim tak, jak je pro něj typické. Usilovně se snažil o ostrakizaci, tj. o vyloučení některých žáků z kolektivu dětí.

K šikaně členů pedagogického sboru mu naštěstí chyběly pravomoci, protože zde nebyl v pozici ředitele a oni nebyli jeho podřízení. V té době se Šilhán zúčastnil výběrového řízení na pozici ředitele ve škole v Bělé pod Bezdězem. Tamním pracovníkům stačil jediný telefonát na kosmonoskou radnici k tomu, aby byl Šilhán odmítnut. Což se v Bakově kupodivu nestalo. (e.č. 20-025)


Jedna důležitá informace na závěr:

Před přijetím Šilhána na bakovskou školu byli dva členové Rady města Bakova od významného představitele kosmonoské radnice OSOBNĚ a velmi důrazně varováni v tom smyslu, že pokud Šilhán v Bakově nastoupí, způsobí na škole takový rozvrat, že ji město nedá dohromady hodně dlouho. (e.č. 20-026)

Vše nasvědčuje tomu, že se toto varování naplnilo do posledního písmene. Je tedy na místě začít zjišťovat, co bylo skutečným důvodem Šilhánova přijetí na ZŠ v Bakově.