Ke staženíMail od starosty z 6.1.2020 - zřizovatel řeší problémy na bakovské škole následovně :


Zápis ze zasedání školské rady, petice za podpodu ředitele Šilhána:


Porovnání informací získaných z internetových stránek bakovské školy o jejích zaměstnancích k 9. červenci 2020 a k 1. září 2020 


Lživý článek starosty města, který byl podkladem pro článek v rubrice: "Starosta a ti druzí"