Jádro problému

Rodiče svěřující děti do péče školy mají garantováno státem, že jejich ratolesti budou v bezpečí, dostane se jim vzdělání na předepsané úrovni a bude s nimi zacházeno jako s lidskými bytostmi, tj. bude respektována jejich elementární důstojnost.

Oprávněné znepokojení vzbuzuje fakt, že v bakovské škole již řadu měsíců nic z toho neplatí v postačující míře.

Mgr. Šilhán vystřídal ve funkci ředitele velmi oblíbenou Ing. Bc. Petru Kremlovou. Ta byla radou města odvolána z důvodů, jejichž oficiálně zveřejněná verze vyzněla velice neurčitě a hlavně nepřesvědčivě. Z toho lze usuzovat, že ze strany jistých představitelů města existuje mimořádný zájem na tom, aby se skutečnou příčinu odvolání ředitelky bakovská veřejnost nedozvěděla nikdy. Tím více stojí za zamyšlení fakt, že se Ing. Bc. Kremlová s městem soudila a první soud vyhrála.

Teprve na zasedání zastupitelstva města dne 24.6.2020, tj. po uplynutí více než jednoho roku od odvolání ředitelky zřizovatelem, se veřejnost údajně skutečný důvod odvolání paní ředitelky dozvěděla.  Uvádíme jej v části "Zastupitelstvo 24.6.2020"

Nástupem Mgr. Jana Šilhána do funkce ředitele školy k 1.8.2019 dochází ke vzniku problémů, jež se na bakovské škole do té doby nikdy nevyskytly.

Dotyčný si počíná tak, jako by ani nevěděl, že existuje něco jako jeho podřízenost vůči zřizovateli školy a dělá si prakticky, co se mu zachce. Počínaje jeho nepřijatelným chováním vůči komukoli, přes trestuhodné nevyužívání pracovní doby, až po nehorázné plýtvání penězi daňových poplatníků.

Je třeba zdůraznit, že právě způsob, jímž se pan ředitel chová ke zřizovateli, k podřízeným a hlavně k dětem, není v žádném zákonu předvídán a především je na hony vzdálen tomu, co bývá nazýváno základní lidskou slušností.

A to je pro pana ředitele dost velký problém, protože jestliže si občan může dovolit vše, co mu zákon nezakazuje, naopak každý státní úředník, tedy i ředitel školy, si může dovolit pouze to, co mu zákon umožní.

Pokud je nám známo, neexistuje žádný zákonný předpis tohoto státu, který by řediteli školy dovoloval chovat se tak, jak to činí prakticky od svého nástupu do bakovské školy a jak je to doloženo prostřednictvím prokazatelných faktů na našich stránkách.