HUMORY pana ředitele

Definice šikany: "Šikanování je opakované aktivní jednání přinášející šikanovanému příkoří. Šikanující osoba musí mít pro jeho výkon situační příležitost, odpovídající postavení a pravomoc a musí existovat cíl jejího nemravného počínání."

Ředitel Šilhán část svého pracovního úvazku věnuje výuce tělesné výchovy některých ročníků - a tady je příčina části incidentů, jež svým chováním bezprostředně způsobil. Z jeho vystupování není obtížné usoudit, že pan ředitel patří k lidem, kteří si o sobě myslí, jak nesmírně jsou vtipní, a podle toho se na veřejnosti prezentuje.

Mezi členy učitelského sboru se tyto jeho projevy začaly nazývat "humory pana ředitele". Značná část jeho svébytného humoru spočívá v tom, že uráží, zesměšňuje a ponižuje nejen učitele, ale zejména děti - pokud možno před celou třídou, protože on je přeci veselá kopa a legrace musí být.

Příklady:

Specifickou formou humoru pana ředitele je i jeho časté používání těch nejvulgárnějších výrazů před dětmi, dokonce i před těmi z prvního stupně. Když mu to bylo jedním z rodičů vytknuto, uvedl, že je přímo jeho záměrem tato slova říkat několikrát denně a obhajoval to tím, že po vyslovení např. slova "kurva" zároveň dětem vysvětluje, že je to sprosté slovo a že se nepoužívá. Není tedy divu, že když mu u nápojového automatu upadla na zem plastová láhev, okomentoval to - obklopen hloučkem prvňáků - právě hlasitým zvoláním "kurva!". (e.č. 20-001) Postupem doby svou prezentaci vulgarismů ještě rozšířil, takže bylo možno spatřit ředitele v průběhu velmi svérázné výuky, jak nutí žáka, aby svého ředitele opakovaně oslovoval "ču*áku!", ředitel to žákovi oplácí stejným slovem a po několika reprízách tohoto duchaplného dialogu pak ředitel sděluje zbytku konsternované třídy: "Tady vidíte, děti, jak se mluvit nemá". (e.č. 20-002) Na závěr školního roku 2019/2020 se přišel rozloučit se žáky devátých tříd a přitom jim doslova řekl: "Jestli jsem někoho z vás oslovil "krávo" nebo "ču*áku", tak se omlouvám". (e.č. 20-003) Že se výchovné působení pana ředitele nemíjí účinkem, bylo potvrzeno ze strany již několika rodičů, kteří se svěřili s tím, že jejich ratolesti doma začaly opakovaně používat slovo "kurva". (e.č. 20-004)


Naprosto nehorázný projev ředitelovy arogance a pohrdání členy učitelského sboru názorně dokládají následující dvě události:

1/ Bohužel běžnou záležitostí se stalo, že ředitel svými mnohdy bezdůvodnými vpády do tříd narušuje proces výuky. Činí tak dokonce i v době, kdy žáci píší testy. Bezohlednost ředitele má nepochybný vliv na výsledky testů. Ředitel přitom prezentuje svérázný "humor", jímž uráží a ponižuje pedagogy a snižuje jejich autoritu před dětmi. Tak tomu bylo například, když vpadnul do jedné ze tříd na 1. stupni a přítomným dětem hned položil otázku, zda si všimly, že jejich paní učitelka nosí již 14 dní stále stejné šaty. A dodal, že to nejspíš bude tím, že má paní učitelka málo peněz a tím pádem si nemůže koupit prací prášek, aby si šaty vyprala. Po tomto jeho výroku učitelka vyběhla v slzách ze třídy a zbytek vyučovací hodiny byl prakticky zmařen. (e.č. 20-005)

2/ Krátce po nástupu Mgr. Jana Šilhána do funkce ředitele bakovské školy se uskutečnil víkendový teambuilding bakovského pedagogického sboru. V jeho závěru ředitel uznale pravil, že si učitelé v jeho očích polepšili natolik, že teď už má pro něj celý pedagogický sbor hodnotu 90 haléřů. (e.č. 20-006)


Na žákyni z 2. třídy (tj. ve věku 7 let) vybafnul na schodišti a ta se lekla tak, až doslova upadla a málem se ze schodů zřítila. Panu řediteli to ale přišlo velmi zábavné a na pozdější výtku jednoho z rodičů reagoval slovy, že u něj je naprosto běžné, když "bafá" na děti. To, že tím může ohrozit jejich bezpečnost i zdraví, jako to bylo v tomto případě, si ve své aroganci evidentně vůbec nepřipustil. (e.č. 20-007)


Devítiletá žákyně prodělala těžké onemocnění, což ji vyřadilo na několik měsíců i z hodin tělesné výchovy. Na první hodinu tělocviku se velmi těšila a když na ni nastoupila, pan ředitel k ní před celou třídou doslova pravil: "Tak ses nám ani nepočůrala, ani nepokakala, tak s námi dnes budeš cvičit" a měl upřímnou radost, že se tomu celá třída hlasitě smála. (e.č. 20-008) Nesmála se pouze oslovená žákyně a nepochybně si tento zážitek bude pamatovat po celý život, protože po uvedeném incidentu odmítala jít do školy.


Aby byla legrace, oslovuje pan ředitel děti jinými křestními jmény, než jim náleží, a to tak, že na chlapce zásadně volá dívčími jmény a dívky naopak oslovuje jmény chlapců. Ačkoli jemu to připadá velmi vtipné a činí tak navzdory nesouhlasu a výtkám rodičů dětí po celou dobu svého působení na bakovské škole, ve skutečnosti jde o projev neúcty k lidským bytostem a především o primitivní a hloupý útok na důstojnost dítěte. (e.č. 20-012)


K dalšímu zesměšnění a opět před celou třídou došlo v situaci, kdy po tělocviku v šatně zůstaly dvě žákyně a vracel se tam jeden chlapec, který si tam zapomněl boty. Celá třída již byla venku před sokolovnou a čekala s panem ředitelem na ně. Pan ředitel to neopomenul okomentovat slovy "Takže tam máme kočky, teď tam za nimi jde kocour. Tak to tam asi budou dělat koťata!" a když se chlapec s oběma spolužačkami vrátili k čekající třídě, ještě se jich pan ředitel otázal: "Tak co, byly nějaký hubany?".  To vše za hurónského řevu přihlížejících spolužáků. Pro alespoň minimálně soudného člověka však není obtížné si představit, co tyto trapné sexistické žvásty mj. udělají s duší devítiletých dětí. Když se zaražené děti vrátily do školy, byla jejich třídní učitelka nucena s nimi vše, co se při tělesné výchově událo, podrobně probrat. Na to padla celá vyučovací hodina.  (e.č. 20-010)


Během tělesné výchovy ředitel rozdělil devítileté děti na dvě skupiny, které spolu hrály nějaké hry. Zatímco vítěznou skupinu označil za "miláčky", skupině, která prohrála, řekl ředitel doslova, že jsou "hnusní a blbí".  (e.č. 20-011)


Zcela bezprecedentní událost, jíž byly kromě cca 20 dětí dětí přítomny i dvě dospělé osoby, se odehrála dne 7. listopadu 2019, kdy ředitel ráno za nepřítomného školníka odemykal školu.  Dětem čekajícím před školou pravil, že dnes je škola dobrovolná a kdo chce, ať jde domů. Výsledkem toho bylo, že několik žáků skutečně odešlo (den předtím navíc byla celostátní stávka učitelů, čili ve sdělení pana ředitele jistou logiku spatřovali). Pak si to někteří naštěstí rozmysleli a většina z nich se do školy vrátila. Pět dětí se ale ten den už ve škole neobjevilo vůbec. Pozoruhodné na celé záležitosti je, že ředitel se pak touto informací chlubil před staršími dětmi, ale když mu došlo, co způsobil a co se mohlo přihodit dětem, jež díky jeho žertíku zůstaly značnou část dne bez dozoru a jejich rodiče ještě ke všemu ani nevěděli o tom, že jejich potomci nejsou ve škole, začal obcházet jednotlivé třídy, narušovat výuku a během prezentace svojí verze události lhal, zahlazoval stopy a dětem manipulativním způsobem podsouval, že on přeci říkal něco úplně jiného. Raději ani nedomýšlet situaci, pakliže by se těm, co odešli domů, v této souvislosti skutečně něco stalo ... (e.č. 20-013)