Co následovalo po jednání zastupitelstva 24.6.2020.

Přestože Mgr. Šilhán na červnovém jednání zastupitelstva veřejně prohlásil, že na svoji funkci rezignuje, velmi brzy se ukázalo, že pan ředitel až tak úzkostlivě na jím daném slovu skutečně nelpí. Po Bakově se začaly šířit informace o tom, že je Šilhán starostou a radním Šulcem vehementně přesvědčován k tomu, aby ze školy neodcházel. Jak Šimáně, tak Šulc začínají na všech stranách intenzivně lobbovat za účelem získání co největší podpory pro Šilhána. A pan ředitel velmi pružně mění názor a už po několika dnech prohlašuje, že na škole zůstává.

Čtyři ze sedmičlenné rady města (konkrétně Šimáně, Šulc, Turková, Černá) jednoznačně a opakovaně Šilhána podporují a činí tak v přímém rozporu s většinovým stanoviskem bakovských občanů, ale i doslova proti vůli městského zastupitelstva. Tím dávají tyto osoby s arogancí sobě vlastní najevo, že ony se považují za skutečnou bakovskou vrchnost, která bakovskými občany hluboce pohrdá a názory či požadavky zastupitelstva ji nezajímají ani v nejmenším. Zůstává tedy jen otázkou času, kdy bakovským zastupitelům dojde trpělivost a městská rada bude zastupitelstvem odvolána.

V té době se v režii Šilhána a za horlivé účasti učitelek Mileny Livorové a Pavly Mičíkové rozjíždí brutální nátlaková akce na pedagogický sbor, kterému je dáno na vybranou: buď podepíšete podporu řediteli Šilhánovi, nebo si hledejte práci jinde.

Její výsledek bývá nazýván "bakovskou Antichartou" a jde o listinu vyjadřující plnou podporu Šilhánovi. Na ní je 24 podpisů a 11 telefonicky ověřených souhlasných stanovisek zaměstnanců školy. Ovšem - má to malý háček: pod pojmem "zaměstnanci školy" si nelze představovat jenom členy pedagogického sboru. Škola má totiž i další zaměstnance. Takže jde opět (a po kolikáté už?) o tendenční manipulaci s polopravdami ve snaze ovlivnit veřejné mínění ve prospěch Šilhána - tak, jak se o to učitelka Livorová krátce předtím pokoušela už pomocí svých letáčků roznášených po Bakově.

Za velice podstatné je třeba považovat i to, že mnozí z těch, kteří listinu podepsali, vzápětí volali místostarostovi Grünwaldovi a omluvili se mu s vysvětlením, že mají hypotéku a podepsat museli. Bylo jim totiž učitelkami Mičíkovou a Livorovou řečeno, že pokud nepodepíšou, ze školy budou vyhozeni (!!!).

V atmosféře otevřeného psychického teroru a nátlaku se mezi členy pedagogického sboru šíří strach a existenční obavy vyvolávané Šilhánem a jeho fanatickými nohsledy Mičíkovou a Livorovou. Nikdo už nevěří nikomu, každý se bojí jakkoli projevit. Několik učitelek je rozhodnuto ze školy odejít a následovat tak angličtinářku, která se slovy "Tak si to tady se Šilhánem užijte!" odešla na začátku školního roku 2019/2020, když se dozvěděla, jak dopadlo výběrové řízení na pozici ředitele školy.

Hysterické reakce těch členů rady města, kteří ředitele podporují, jasně dokazují, že tito lidé jsou v koncích. Šilhán jde k zemi a oni s ním. A namísto toho, aby se vyjádřili k faktům, která jsme o nich a o Šilhánovi zveřejnili, navážejí se do každého, kdo si dovolí svých dětí se zastat a nedejbože přitom Šilhána oprávněně kritizuje. Situace je pro ně o to horší, že pro značnou část bakovského obyvatelstva se stali definitivně nevolitelnými.

Šimáně a spol. až donedávna důsledně těžili z toho, že bakovští občané prakticky neměli přístup k informacím o tom, co se ve škole odehrává a jak to "řeší" část rady města, školská rada a aktiv rodičů. Protože v Bakovsku se o těchto věcech nepíše.

Jenže od 9. července t.r. je díky existenci našeho webu všechno jinak a stav počítadla unikátních přístupů návštěvníků je pro bakovskou vrchnost zdrcující. Ostatně právě proto jsme to počítadlo na úvodní stránku dali.

Starosta plus jemu oddaní tři členové rady města se stále ještě domnívají, že si mohou dovolit všechno, že jim to bez problémů projde - a podle toho se taky chovají. Šimáně, Šilhán, Šulc a Turková o jednom bakovském občanu rozhlašují, že je psychopat. A psychopatem je podle nich pouze proto, že se zastal svojí devítileté dcery, kterou Šilhán bezdůvodně veřejně ponížil. To, že by reálným psychopatem mohl být ředitel, který je jediným původcem rozvratu bakovské školy za poslední rok, si odmítají připustit.

Šimáně, Šilhán, Šulc, Turková a Černá ze všeho, co kdy vůči Šilhánovi zaznělo, obviňují místostarostu Grünwalda, nazývají ho "manipulátorem" a přisuzují mu dokonce i autorství našich stránek. Což je jenom dalším důkazem bakovského bizáru, neboť ani jeden z členů našeho týmu pana Grünwalda v životě neviděl a nikdy jsme s ním nekomunikovali ani telefonicky, ani mailem.

Na 9.7.2020 svolávají starosta a radní Šulc mimořádné zasedání školské rady. Jediným jejím cílem je zveřejnění podpory řediteli Šilhánovi, což se skutečně stalo - viz zápis ze zasedání školské rady v sekci "Ke stažení".

To, co se odehrálo po červnovém zasedání městského zastupitelstva a vyvrcholilo zasedáním školské rady dne 9.7.2020, není jen odporné; je to doslova esencí hnusu. Nejde jen o to, jakým otřesným způsobem je vyjádření tzv. "podpory panu řediteli" vynucováno. Za daleko podstatnější je třeba považovat, že si čtyři členové rady města (Šimáně, Šulc, Turková a Černá), tři členové školské rady a 35 zaměstnanců školy přejí mít ředitele, který kromě jiného

- je vším možným, jenom ne prototypem pedagoga, jehož si lze vážit

- je člověkem, jehož základní životní výbavou je arogance, drzost a lež

- šikanuje, uráží, ponižuje a zesměšňuje učitele i děti

- učí šestileté děti používat slovo "kurva"

- žáky devátých tříd nazývá "krávami" a "ču*áky"

- nedrží dané slovo

- není schopen přiznat chybu a omluvit se za ni

- nerespektuje své nadřízené a veřejně je nazývá "ču*áky"

- pohrdá svými podřízenými

- už bezpočtukrát a nejen v Bakově prokázal, že díky svým osobním vlastnostem vůbec není způsobilý pro práci ve školství

- svou nekompetentností způsobil statisícové škody během přístavby bakovské školy

- za nehorázné peníze daňových poplatníků vynaložené na jeho mzdu přivádí už beztak dlouhodobě "nemocnou" bakovskou školu do stádia naprostého rozvratu a zmaru

- atd. atd.

Pokud tedy takovýto pan ředitel vyhovuje čtyřem členům rady města, třem členům školské rady a 35 zaměstnancům školy a je mu od nich vyjádřena plná podpora, lze s jistotou očekávat, že v bakovské škole se děti díky laskavé výchovné péči pana ředitele naučí to, co by je nenaučil žádný jiný pedagog v civilizovaném světě. Protože pan ředitel - jak je z výše uvedeného výčtu zřejmé - skutečně má dětem co předávat. Ovšem Komenský by to asi vnímal poněkud jinak ...

Nic nevystihuje úpadek bakovské školy lépe, nežli do omrzení opakované vyjadřování podpory řediteli Šilhánovi ze strany stále týchž osob, jež se s Šilhánem bezvýhradně ztotožňují a jsou v rámci své loajality schopné natrvalo se znemožnit před celou veřejností.

Bakov se ocitá v situaci, kdy přestává jít o zdejší školu a především už vůbec nejde o děti, které do ní chodí. Bakovské vrchnosti jde jen a jen o koryta - a právě starosta Šimáně s roztékající se hroudou másla na hlavě si musí být velmi dobře vědom toho, že s případným odchodem Šilhána nastává dříve či později i jeho definitivní konec - nejen jako starosty, ale i jako komunálního politika.

A Šulc, Turková, Černá plus další tragické postavy bakovské Šilhánovy éry jsou na tom dost podobně. Ti všichni proto hrají vabank a snaží se činit radikální kroky přesně dle pořekadla, že dodělávající kobyla nejvíc kope.

Bakovští občané začínají otevřeně dávat najevo, že se za vedení svého města stydí.

Poslední podpora většiny členů rady města (v obvyklé sestavě Šimáně, Šulc, Turková, Černá) je Šilhánovi vyjádřena v usnesení ze zasedání rady dne 29.7.2020, a to ve chvíli, kdy starosta oznamuje "avizovanou rezignaci Mgr. Jana Šilhána na pozici ředitele ZŠ z důvodu stupňujícího se napadání jeho osoby některými občany a ztráty důvěry části radních v jeho práci - přítomní radní potvrdili svoji podporu panu řediteli a konstatovali, že pan ředitel má také podporu většiny pedagogického sboru, školské rady a řady rodičů".

O tom, jakým způsobem byla tzv. podpora většiny pedagogického sboru docílena se pan starosta raději nezmiňuje, i když jsou mu okolnosti "bakovské Anticharty" velmi dobře známy, jelikož je hlavním z jejích strůjců. A je škoda, že ani nespecifikoval, jak dlouhá je ta "řada rodičů", která Šilhána podporuje. Možná bychom se divili, co ještě v pojetí pana starosty lze nazývat řadou ...

I samotné zdůvodnění uváděné Šilhánem je úžasné. Dotyčný totiž opomenul uvést, že celý konflikt s rodiči některých bakovských školáků rozpoutal pouze on sám - tím, jak se k dětem skandálně choval. Těžko totiž může pan ředitel očekávat přátelské vztahy s někým, komu šikanuje a ponižuje jeho děti. Na druhou stranu ale není jeho výrok překvapením snad pro nikoho, protože pan ředitel není tím, kdo by byl schopen přiznat vlastní chybu.


Dne 5.8.2020 rozesílá starosta následující zprávu, kterou toužebně očekávala drtivá většina bakovské veřejnosti:

Vážení zastupitelé,

v pondělí 3.8.2020 byla zřizovateli doručena rezignace Mgr. Jana Šilhána na pozici ředitele ZŠ k 26.8.2020.

Dnes proběhne koordinační schůzka radních a vedení školy pro nastavení a koordinaci následných kroků zahájení nového školního roku a dalšího fungování naší ZŠ.

O nastavených opatřeních Vás budeme dále informovat.

S pozdravem

Radim Šimáně
starosta města